สถานที่ตั้ง

เส้นทางมาโรงแรม ฟอร์จูน ดี พิษณุโลก เดินทางสะดวก เข้าถึงง่าย ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือสาธารณะ เพราะมีสถานีบริการคมนาคมขนส่งอยู่ใกล้โรงแรม ไม่ว่าจะเป็นสถานีขนส่งพิษณุโลก, สถานีรถไฟพิษณุโลก และ สนามบินพิษณุโลก นอกจากนี้โรงแรมยังแวดล้อมไปด้วย สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์สมัยยุคสุโขทัย ร้านอาหาร คาเฟ มากมาย อาทิ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ, วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) หรือ ไปช้อป ชิม ชิว เดินเล่นยามค่ำคืนในจังหวัดพิษณุโลกที่ถนนคนเดินพิษณุโลก (เปิดทุกวันเสาร์) สามารถเดินทางไปได้สะดวกเช่นกัน

สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ

 • พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาพิมพ์บูรณเกตุ 0.92 ก.ม
 • พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน จ่าทวี 1.57 ก.ม.
 • พระราชวังจันทร์ 1.79 กม,
 • วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 1.5 กม.
 • วัดราชบูรณะ 1.9 กม.
 • วัดเจดีย์ยอดทอง 2.2 กม.
 • วัดนางพญา 2.9 กม.
 • วัดอรัญญิก 3.0 กม.
 • ศาลสมเด็จพระนเรศวร 3.3 กม.
 • พระราชวังจันทน์ 3.3 กม.
 • วัดจุฬามณี 8.2 กม.
 • ลำน้ำเข็ก 60.3 กม.

สถานที่อื่น ๆ

 • โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 1.9 ก.ม
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร 15.2 ก.ม.
 • โรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลก 750 ม.
 • เทสโก้โลตัส พิษณุโลก 2.73 กม.
 • ถนนคนเดินพิษณุโลก (เปิดทุกวันเสาร์) 5.2 กม.

สนามบน

 • สนามบินพิษณุโลก 4 กม.

ระบบขนส่งสาธารณะ

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร พิษณุโลก 700 ม.
 • สถานีรถไฟ พิษณุโลก 1.8 กม.
ค้นหาห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็ก
ห้อง