จอง 1 ฟรี 1 Fortune ฉีดปุ๊ป ลดป๊ับ

Vaccine buy1get1 Group 1200x800 - Fortune Hotel Group

จองห้องพักพร้อมแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน ได้ฟรี 1 คืน หรือ 1 ห้อง ทันที

Fortune Hotel Group  เพิ่มสิทธิประโยชน์ สำหรับผู้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 จองห้องพัก Room Type เริ่มต้นในราคาสุดพิเศษ แล้วเลือกรับห้องพักเพิ่ม 1 คืน ฟรี  หรือ แถมฟรีอีก 1 ห้อง ทันที    จองวันนี้ – สิงหาคม 2564  แล้วเข้าพักได้ถึง 31 ตุลาคม 2564

HotelPrice(THB)ประเภทห้องพักTEL
Fortune River View Hotel Nakhon Phanom        1,800Superior รวมอาหารเช้าสำหรับ  2 ท่าน042 522 334
Fortune View Khong Hotel Nakorn Phanom        1,200Superior รวมอาหารเช้าสำหรับ  2 ท่าน042 513 564
Fortune Riverview Hotel Chiang Khong        1,200Superior รวมอาหารเช้าสำหรับ  2 ท่าน052 050 089-91
Fortun Hotel Korat        1,400Superior รวมอาหารเช้าสำหรับ  2 ท่าน044 079 900
Fortune Saeng Chan Beach Hotel Rayong        1,800Deluxe รวมอาหารเช้าสำหรับ  2 ท่าน033 683 322
Fortune Courtyard Hotel Khoayai        1,800Classic  รวมอาหารเช้าสำหรับ  2 ท่าน044 071616
Fortune Hotel Buriram        1,200Superior รวมอาหารเช้าสำหรับ  2 ท่าน044 163 800
Fortune D Plus Hotel Khaoyai        1,200Superior รวมอาหารเช้าสำหรับ  2 ท่าน044 014 021
Fortune D Hotel Maesot           900Superior รวมอาหารเช้าสำหรับ  2 ท่าน055 036 899
Fortune D Hotel Loei           900Superior รวมอาหารเช้าสำหรับ  2 ท่าน042 036 630
Fortune D Hotel Phitsanulok           900Superior เข้าพักได้  2 ท่าน055 303 910

จอง : วันนี้ – 31 สิงหาคม 2564  ll     เข้าพัก : วันนี้ – 31 ตุลาคม 2564 ll

สอบถามข้อมูลและสำรองห้องพักได้         

DIRECT : เบอร์โรงแรมโดยตรง   InBOX Facebook : fortunehotelgroup     Line:@FortuneHotelGroup

เงื่อนไข

1.แสดงหลักฐานรับรองการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 (ไวรัสโคโรนา 2019)  ในรูปแบบเอกสารหรือแอปพลิเคชัน พร้อมบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ก่อนสำรองห้องพักทุกครั้ง 

2. หลักฐานรับรองการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19และบัตรประชาชนที่ใช้ในการสำรองห้องพักต้องเป็นบุคคลเดียวกัน

3. เลือกรับสิทธิ์ฟรีห้องพักห้องที่สอง หรือ คืนที่สองอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยใช้สิทธิ์ในการเข้าครั้งเดียวกันไม่สามารถเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปได้ และสงวนสิทธิ์ฟรีห้องพักประเภทเดียวกันเท่านั้น

4. ราคาข้างต้นเป็นราคาสุทธิต่อห้องประเภทเริ่มต้นคือ Superior   (Fortune Saeng Chan Beach Hotel Rayong ห้องพักเริ่มต้นที่ Deluxe และ Fortune Courtyard Hotel Khoayai  ห้องพักเริ่มต้นที่ CLASSIC) พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน เท่านั้น ยกเว้น Fortune D Hotel Phitsanulok  โรงแรมไม่มีบริการอาหารเช้า เป็นบริการ เครื่องดื่ม ชา กาแฟ  คุกกี้   

5. ในกรณี ผู้เข้าพัก/ผู้จอง มีการเพิ่มเด็กหรือบุคคลที่ 3 เข้าพัก หรือต้องการเตียงเสริม หรือการบริการอื่นใดเพิ่มเติมต้องทำการแจ้งให้ทางโรงแรมทราบก่อนสำรองห้องพัก 

6  ขยายเวลา Early Check in ได้ตั้งแต่เวลา 10:00 น. และ Late Checkout ได้จนถึง 15:00 น.  สำหรับผู้ได้รับรองการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ครบ 2 เข็ม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของโรงแรมในขณะนั้น

7.ไม่สามารถนำส่งเสริมการขาย “Fortune ฉีดป๊บุ ลดป๊ับ” นี้ใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ และไม่สามารถเปลี่ยนหรือแลกคืนเป็นเงินสดได้ ทุกกรณี  

8.เงื่อนไขการเข้าพักอื่นๆ เป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด ทั้งนี้โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  รวมถึงขอสงวนสิทธิ์การให้เข้าพัก หรือการให้บริการโดยปฏิบัติตามภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ของพื้นที่

โรงแรมที่เข้าร่วม
    ค้นหาห้องพัก
    ผู้ใหญ่
    เด็ก
    ห้อง