ผู้ใหญ่
เด็ก
ห้อง

ALL DAY RESTAURANT

บริเวณชั้น 1 สามารถรองรับที่นั่งได้ 200 ที่นั่ง

ภัตตาคารอาหารจีน

2 nd Fl. Capacity 130 Seats บริเวณชั้น 2 สามารถรองรับที่นั่งได้ 130 ที่นั่ง