ผู้ใหญ่
เด็ก
ห้อง

ห้องอาหาร Terrace

สถานที่ตั้ง: ชั้น 1 สามารถรองรับได้ 50 ที่นั่ง

ภัตตาคารอาหารจีน

สถานที่ตั้ง: ชั้น 1 สามารถรองรับได้ 120 ที่นั่ง