จอง 1 ฟรี 1 Fortune ฉีดปุ๊ป ลดป๊ับ

จองห้องพักพร้อมแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน ได้ฟรี 1 คืน หรือ 1 ห้อง ทันที

โรงแรมฟอร์จูน คอร์ทยาร์ด เขาใหญ่ เพิ่มสิทธิประโยชน์ สำหรับผู้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 จองห้องพัก Classic ราคาพิเศษ 2,200 บาท (อาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน) รับฟรีห้องพักเพิ่ม 1 คืน หรือ เลือกรับฟรีอีก 1 ห้อง ทันที    

พิเศษ ผู้ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ขยายเวลา Early Check in ได้ตั้งแต่เวลา 10:00 น. และ Late Checkout ได้จนถึง 15:00 น. (ขึ้นอยู่กับความพร้อมของโรงแรมในขณะนั้น)

จอง : วันนี้ – 30 กันยายน 2564 ll เข้าพัก : วันนี้ – 31 ตุลาคม 2564 ll

สอบถามข้อมูลและสำรองห้องพักได้ที่โรงแรมโดยตรง  >> TEL: 044 071616 , 064-6819905  หรือ Line:@FortuneHotelGroup

  • หมายเหตุ : แสดงหลักฐานรับรองการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 (ไวรัสโคโรนา 2019) ในรูปแบบเอกสารหรือแอปพลิเคชัน พร้อมบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ก่อนสำรองห้องพักทุกครั้ง   ,  Fortune ฉีดป๊บุ ลดป๊ับ ไม่ใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ รวมถึงขอสงวนสิทธิ์การให้เข้าพัก หรือการให้บริการโดยปฏิบัติตามภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ของพื้นที่

# ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

ค้นหาห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็ก
ห้อง